• Rejestracja: +48 692 436 583

Zestaw do stymulacji traktu ustno - twarzowego Bobrowski - Chojnacki

Zestaw do stymulacji traktu ustno - twarzowego Bobrowski - Chojnacki został opatentowany przeze mnie wraz z kolegą, inż. Dawidem Chojnackim w 2020 roku, jako kompleksowa pomoc dla logopedów – praktyków, do terapii zaburzonych głosek. Szpatułki są naszym autorskim wynalazkiem, były testowane na pacjentach Gabinetu Logopedycznego Tomasz Bobrowski w Czeladzi przez wiele miesięcy.


W walizce znajduje się 5 sond przeznaczonych – do korekcji głosek:

 • - Szeregu szumiącego (sz, rz, cz, dż);
 • - Szeregu syczącego (s, z, c, dz);
 • - Szeregu ciszącego (ś, ź, ć, dź);
 • - Głosek tylnojęzykowych (k, g, h);
 • - Sonda do seplenienia bocznego;
 • - Szpatułka do ćwiczeń pionizacji i lateralizacji języka

Zestaw jest sprzedawany obecnie w dwóch wersjach w opakowaniu drewnianym, oraz w aluminiowej walizce, a produkowany jest z komponentów najwyższej jakości ( stal chirurgiczna, kwasoodporna, odporna na korozję). Zestaw posiada wszystkie normy jakości i certyfikaty.

Informacje dla stosujących sondę do pionizacji języka Bobrowski & Chojnacki (wzór zastrzeżony Up. RP Wp. 28925)

 1. Informacje ogólne
  Urządzenia wykonane są zgodnie z normami międzynarodowymi, ze stali implantacyjnej, odpornej na korozję. Każde urządzenie zestawu jest narażone na korozję, lub pokrycie się plamami, w przypadku, gdy nie będzie traktowane z należytą starannością oraz podanymi zaleceniami wytwórcy. Zestaw może być wykorzystywany przez specjalistę zgodnie z jego faktycznym przeznaczeniem.
 2. Opis wyrobu
  Na etykiecie umieszczonej na opakowaniu zawarto informacje, identyfikujące wyrób, numer katalogowy REF, numer serii LOT oraz nazwa.
 3. Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja
  Zestaw dostarczany jest do specjalisty w stanie niejałowym. Urządzenia przed planowanym pierwszym użyciem należy wyjąć z opakowania, wymyć w ciepłej wodzie z dodatkiem preparatów stosowanych w medycynie. Sterylizację przeprowadzać przed każdorazowym użyciem. Natychmiast po użyciu zestaw umieścić w wodnym roztworze płynów dezynfekujących o neutralnym pH, a następnie umyć w ciepłej wodzie, ręcznie przy pomocy plastikowej szczotki. Nie wolno używać szczotek drucianych i myjek metalowych! Po umyciu i wypłukaniu dokładnie wysuszyć w temperaturze nieprzekraczającej 134 stopni Celsjusza. Postępowanie obejmujące czyszczenie, sterylizację i dezynfekcję powinno odpowiadać normom PN-EN ISO 17664:2005 sterylizacja wyrobów medycznych. Sterylizacja: Zaleca się sterylizację parą wodną pod ciśnieniem w autoklawach (sterylizatorach parowych), zgodnie z obowiązującymi procedurami w temperaturze 121 stopni Celsjusza, przy nadciśnieniu 1 atm. W czasie 20 min. lub w temperaturze 134 stopni Celsjusza w nadciśnieniu 2 atm. W czasie 10 min. Należy ściśle przestrzegać zasad użytkowania wszystkich szpatułek do mycia, dezynfekcji, sterylizacji. Należy przestrzegać temperatury i czasu działania. Proces sterylizacji zgodny z normą PN-EN ISO 17665-1:2008.
 4. Transport i przechowywanie
  Produkty należy przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu, w warunkach zapewniających ochronę przed różnicami skrajnych temperatur i wilgocią. Przestrzeganie powyższych zaleceń producenta pozwoli na wieloletnie i bezproblemowe wykorzystywanie sprzętu przez specjalistę w praktyce logopedycznej. Nie przestrzeganie powyższych zaleceń obniża trwałość narzędzi, skraca czas ich użytkowania, może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, co do zakresu użytkowania zestawu należy skontaktować się z producentem.
 5. Instrukcja użytkowania sondy do pionizacji i lateralizacji języka
  Jej głównym zadaniem jest podnoszenie sprawności apexu języka, zwiększenie pionizacji języka, poprawa jego funkcji motorycznych. Pacjent umieszczając szpatułkę w otwartych ustach, przesuwa kulkę czubkiem języka góra- dół lub ze strony lewej na stronę prawa. Szpatułka umożliwia również ćwiczenie symetrii i ruchów lateralnych języka pacjenta. Jest to nieoceniona pomoc w terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z asymetria ułożeniową języka, seplenieniem bocznym, lambdacyzmem, rotacyzmem etc. Ważne jest, że dziecko może ćwiczyć samodzielnie, oglądając np. bajkę.
facebook