• Rejestracja: +48 692 436 583

Terapia Ustno - Twarzowa

Integracja odruchów ustno – twarzowych, według dr Swietłany Masgutowej

Celem prowadzonej terapii jest:

  • prawidłowe przyjmowanie pokarmów
  • poprawa ekspresji wzrokowej oraz słuchowej
  • regulacja napięcia mięśniowego
  • poprawa jakości mowy
  • poprawa zdolności komunikacyjnych
  • rozwój integracji sensorycznej oraz świadomości własnego ciała.

Odruchy twarzy pojawiają się i rozwijają w okresie prenatalnym, a dojrzewają i integrują się wraz z końcem okresu niemowlęcego. (Należą do nich min. Odruch Babkina, ssania,szukania i wiele innych). Istnieją odruchy aktywne przez całe życie, które funkcjonują wraz z kontrolowanymi nawykami ruchowymi twarzy. Włączenie Terapii w koncepcji dr Masgutowej integruje odruchy ustno – twarzowe, wraz z całym ciałem, wprowadza prawidłowe wzorce rozwoju motorycznego. Metoda aktywizuje mechanizmy regulacji postawy ciała oraz dynamicznej pracy struktury twarzy. Wspomaga ponadto procesy " przewzorowania" nieprawidłowych schematów odruchów, doprowadzając je najczęściej do prawidłowego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju. Dzięki powyższej stymulacji następuje dojrzewanie funkcji schematów neurologicznych.

facebook