• Rejestracja: +48 692 436 583

System FORBRAIN®

System FORBRAIN® wzmacnia przewodnictwo kostne, które eliminuje hałasy i bodźce zakłócające oraz przenosi je w bardziej efektywny dla Pacjenta sposób. Dzięki zastosowaniu filtra dynamicznego, modyfikującego dźwięk stymuluje mózg i utrzymuje go w ciągłej gotowości, dzięki czemu układ nerwowy jest bardziej zaangażowany i uważny w szczególności na wejściową informację słuchową. Wykorzystanie słuchawek Forbrain pozwala na znaczne podniesienie efektywności:

  • pamięci roboczej,
  • mowy i komunikacji,
  • umiejętności czytania,
  • zdolności do uczenia się.

Poprzez stymulację układu przedsionkowego pomaga w rozwoju motoryki małej, która z kolei ma duże znaczenie w kształtowaniu umiejętności grafomotorycznych.

Pracujemy z dziećmi:

  • z ryzykiem dysleksji, z dysleksją, dysgrafią, dysortografią
  • z zakłóceniami funkcji słuchowych ( APD)
  • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego wraz z zakłóceniami procesu lateralizacji
  • z zaburzonym rozwojem procesów emocjonalno – motywacyjnych
  • z wadami wymowy

We wczesnym etapie nauki czytania i pisania dużą rolę odgrywają funkcje percepcyjno-motoryczne. Obejmują one analizator wzrokowy, słuchowy i kinestetyczno-ruchowy.

Może zdarzyć się więc tak, że przy prawidłowym myśleniu, dziecko ma poważne problemy z opanowaniem tych podstawowych umiejętności szkolnych.

Podczas nauki czytania i pisania dzieci używają głównie zmysłu wzroku i słuchu oraz aparatu ruchu, głównie ręki. Jeśli mózg dokona niedokładnej analizy bodźców wzrokowych, dziecko nieprawidłowo będzie spostrzegało litery. I tak np. na literkę „d” może mówić, że to „b”, ponieważ są one podobne. Oko widzi kółeczko i laseczkę, ale dopiero mózg rozpoznaje, że to litera „d” lub „b”. Podobnie jest z percepcją słuchową . Zamiast głoski „g”, dziecko może słyszeć „k”, ponieważ brzmią one podobnie. Poza tym, nie będzie potrafiło podać głosek i/lub sylab składających się na dany wyraz. Ważna jest też integracja między tymi funkcjami.

Dzięki włączeniu w proces terapeutyczny najnowszych rozwiązań technologicznych – m.in słuchawek kostnych z mikrofonem FORBRAIN®, zwiększamy i przyspieszamy efekty terapii.

Ze względu na wzmocnione przewodzenie dźwięku drogą kostną, słuchawki rewelacyjnie stymulują nie tylko słuch ale układ przedsionkowy – skorzystają z tego dzieci z nieprawidłowościami w zakresie przetwarzania słuchowego oraz z opóźnieniami neuromotorycznymi.

facebook