• Rejestracja: +48 692 436 583

Diagnoza wstępna (pierwsze spotkanie) trwa od około 45-60 minut. Polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje:

 • wywiad z rodzicami dziecka lub Pacjentem dorosłym,
 • badanie sprawności artykulatorów,
 • badanie słuchu fonematycznego,
 • badanie lateralizacji.

Po przeprowadzonej diagnozie pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii logopedycznej, oraz zalecenia do pracy w domu. Wskazanie do ewentualnej konsultacji z lekarzem/ specjalistą.

Terapia wad wymowy:

 • Seplenienia ( sygmatyzmu) – dziecko nieprawidłowo wymawia głoski : s,z, c, dz, ś, ź, ć dź, sz, ż, cz, dż.
 • Rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski r.
 • Kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k.
 • Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g.
 • Mowa bezdźwięczna - Osoba nie potrafi wymawiać głosek dźwięcznych, zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami. Np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t.
 • Lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski l.
 • Mowa nosowa – głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub głoski nosowe wymawiane są jako ustne. (nosowanie zamknięte).
 • Opóźniony rozwój mowy

Rehabilitacja mowy w:

 • Afazji – gdy utrata zdolności mowy nastąpiła wskutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Wskutek udaru, wylewu, urazu czaszkowego.
 • Dyzartrii – wynika z dysfunkcji aparatu wykonawczego ( języka, podniebienia, gardła, krtani). Najczęściej dyzartria spowodowana jest uszkodzeniem mięśni, nerwów czaszkowych, jąder nerwów czaszkowych, dróg korowo – jądrowych, układu pozapiramidowego.
 • Jąkaniu - Zaburzenie płynności mowy. Objawia się najczęściej niezamierzonym przerywaniem wypowiedzi słownych „zacinaniem się”, powtarzaniem wypowiedzi, zniekształcaniem słów i sylab. W przypadku jąkania może wystąpić logofobia – lęk przed mówieniem.

Rozwojowa niepłynność mowy

Masaże logopedyczne, terapia mowy w autyzmie, mutyzmie, Zespole Downa, Zespole łamliwego chromosomu X i inne.

Terapia Neuroflow - Aktywny Trening Słuchowy ( Metoda autorska dr hab.n.med.Andrzeja Senderskiego) Interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Często spotykamy dzieci, które zachowują się tak, jak gdyby nie słyszały, a badanie słuchu fizycznego wychodzi prawidłowe. Problem leży w nieprawidłowym przetwarzaniu bodźców słuchowych do mózgu ( Niedosłuch centralny).

Jeśli Twoje dziecko ma trudności :

 • skupieniu uwagi,
 • w nauce czytania , pisania i języków obcych,
 • z rozumieniem mowy w szumie i hałasie,
 • z rozumieniem dłuższych, bardziej złożonych poleceń i wypowiedzi ustnych,
 • prosi często o powtórzenie pytania,
 • często sprawia wrażenie nieobecnego,
 • chorowało na przewlekłe, wysiękowe zapalenie ucha środkowego, ostre zapalenie ucha, lub miało przerost III migdałka gardłowego

SKONSULTUJ SIĘ KONIECZNIE ZE MNĄ!

Zajęcia logopedyczne trwają 30-45 minut.

Cennik wizyt:

Obowiązuje od 15.02.2019

 1. Diagnoza I spotkanie - 85 zł
 2. Terapia logopedyczna/neurologopedyczna - 80 zł (45 minut) (Po 4 odbytych i nieodwołanych spotkaniach można wykupić pakiet zniżkowy (5 wizyt po 70 zł = 350 zł)
 3. Terapia grupowa (2 osoby) z echokorektorem - 50 zł
 4. Terapia NeuroTaktylna - 80 zł (70 zł wizyta w pakiecie zniżkowym )
 5. Integracja Odruchów Ustno - Twarzowych - 80 zł (70 zł wizyta w pakiecie zniżkowym)
 6. Diagnoza/Opinia pisemna - 70 zł
 7. Zaświadczenie pisemne - 30 zł
 8. Terapia czaszkowo-krzyżowa(cranio-sacralna) - 80 zł
 9. Elektrostymulacja podniebienia, języka - 10 zł (za jeden zabieg) - dla Pacjentów Gabinetu „Tomasz Bobrowski” w czynnej terapii, 25 zł dla osób spoza Gabinetu.
 10. Książka: Jak pomóc dziecku niepełnosprawnemu intelektualnie (księgarnia e-bookowo)
*Pakiet zniżkowy jest ważny 45 dni kalendarzowych od daty dokonania wpisu pierwszej wizyty terapeutycznej.
facebook