• Rejestracja: +48 692 436 583

Biofeedback

Biofeedback, nazywany również biologicznym sprzężeniem zwrotnym, jest innowacyjnym treningiem mózgu. Polega on na monitorowaniu stanu fizjologicznego pacjenta i wysyłaniu mu komunikatu zwrotnego w zrozumiałej i atrakcyjnej formie. Metoda ta charakteryzuje się szerokim spectrum zastosowania. Jest polecana zarówno osobom z zaburzeniami emocjonalnymi (lękiem, depresją), jak i z zaburzeniami neurologicznymi (padaczką). Biofeedback może okazać się również skuteczny w nauce radzenia sobie ze stresem i problemami w nauce.

Biofeedback jest treningiem mózgu polecanym dla każdego – nie ma żadnych przeciwwskazań do jego podjęcia. Co więcej, jest on całkowicie bezinwazyjny i nie powoduje skutków ubocznych. Kto może korzystać z biofeedbacku? Zarówno dzieci, jak i dorośli, osoby z problemami emocjonalnymi i zdrowotnymi.

Przebieg terapii EEG BIOFEEDBACK

Podczas każdego treningu ustalany jest wzorzec aktywności bioelektrycznej mózgu, do którego dążymy. Poprzez ustalenie progów dla trenowanych fal (wzmacnianych bądź hamowanych) wyznaczany jest indywidualny cel i sposób pracy. W czasie sesji trenujący ma pełny wgląd w obserwację czynności bioelektrycznej swojego mózgu. Istotą treningu jest wspólna praca terapeuty i trenującego.

W praktyce oznacza to na przykład, że trenujący obserwuje na ekranie animację i od sposobu pracy jego mózgu zależy, jak ta animacja przebiega. Jeśli trenujący osiągnie założone jako cel parametry pracy mózgu, animacja przebiega w sposób niezakłócony, kiedy jednak parametry zaczynają odbiegać od założonych, obraz na przykład może stawać się nieostry. Dzięki temu trenujący na bieżąco obserwuje na ekranie, jak pracuje jego mózg i ma możliwość, aby metodą prób i błędów uczyć się utrzymywać pożądane parametry jego pracy, które z czasem stają się dla mózgu nawykiem.

Terapia EEG Biofeedback wpływa pozytywnie na:

 • procesy poznawcze (minimalizuje dysfunkcje poznawcze) oraz procesy regulacyjne organizmu
 • funkcjonowanie w warunkach stresu – zwiększa odporność psychiczną, redukując negatywny wpływ czynników stresogennych co sprzyja efektywnemu działaniu w życiu codziennym
 • sprawność intelektualną-wzrost efektywności w pracy, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji
 • reguluje funkcjonowanie emocjonalne-wycisza nadmierne emocje
 • pozwala radzić sobie z trudnymi sytuacjami
 • likwiduje stany lękowe
 • normuje fazy snu

Po kilku sesjach mózg asymiluje nowe połączenia. Kolejne sesje pozwalają na utrwalenie nowo nabytych „umiejętności” oraz na automatycznie zachodzenie całego procesu.

Ze względu na swoje działanie metoda EEG Biofeedback zalecana jest między innymi w terapii następujących zaburzeń:

 • zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsywne
 • wypalenie zawodowe, zespół chronicznego zmęczenia
 • odczuwanie nadmiernego napięcia i stresu-przewlekłe bóle głowy, migreny -zaburzenia zachowania
 • zaburzenia emocjonalne
 • ADHD i ADD, zaburzenia pamięci
 • przewlekłe bóle głowy
 • zaburzenia snu
 • stany depresyjne
 • zaburzenia przyjmowania pokarmu
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • uzależnienia
 • zaburzenia mowy, jąkanie się
 • tiki
 • odczuwanie przewlekłego bólu
 • moczenie się nocne
 • uzupełnia rehabilitację osób po urazach głowy, udarze

Treningi EEG Biofeedback stanowią ważny element w przyspieszaniu efektywności innych rodzajów terapii.

biofeedback
facebook