• Rejestracja: +48 692 436 583

Terapia ręki

Nieocenionym wsparciem w Terapii logopedycznej jest Terapia ręki, czyli odpowiednia aktywizacja pracy ręki i palców dłoni, wpływająca na czucie ułożenia (kinestezja artykulacyjna) i drobne ruchy (mikroruchy) warg, języka, policzków i podniebienia, których precyzyjna i skoordynowana praca warunkuje zrozumiałą i prawidłowej wymowę.

Stymulując pracę ręki stymulujemy nie tylko obszar w korze mózgowej odpowiedzialny za specjalistyczne ruchy ręki ale wpływamy na rozwój nowych połączeń neuronalnych w obszarze sąsiadującej z nią kory, odpowiedzialnej za czucie i ruchy artykulacyjne.

Od sprawnego posługiwania się ręką zależy więc poziom sprawności mowy oraz funkcjonowania człowieka.

Dla kogo terapia ręki?

Dzieci i dorośli:

 • z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym motoryki dużej i małej, wynikających z mikrourazów okołoporodowych, dziecięcego porażenia mózgowego, udarów, urazów powypadkowych,
 • z problemami w sferze integracji sensorycznej jak niechęć do różnych mas plastycznych i struktur materiałów lub dostarczanie sobie dodatkowych doznań prioproceptywnych (domaganie się zdecydowanego i mocnego uścisku dłoni, siadanie na własnych dłoniach, uderzanie dłonią o ostre i wyraźne faktury)
 • z trudnościami manipulacyjnymi jak codzienne czynności (picie z kubka, zapinanie guzików, ubieranie)
 • z trudnościami manualnymi jak nawlekanie, układanie lub chwytanie małych przedmiotów, lepienie z plasteliny, wycinanie nożyczkami,
 • z zaburzoną kontrolą wzrokowo- ruchową
 • z trudnościami w koncentracji uwagi
 • z problemami grafomotorycznymi: tzw. „zmęczona ręka”, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego – zbyt mocny lub zbyt słaby chwyt, koślawe i niedbałe pisanie, niestaranne malowanie, dysgrafia,

Celem terapii jest:

 • usprawnienie motoryczne w obrębie całej kończyny górnej
 • usprawnienie precyzyjnych ruchów dłoni i palców
 • dostarczenie nowych wrażeń dotykowych, poznanie różnych struktur i kształtów materiałów
 • rozwijanie sprawności ruchowej dłoni, umiejętności chwytu oraz koordynacja pomiędzy dłońmi,
 • umiejętność chwytu szczypcowego (trójpalczastego), ćwiczenia grafomotoryczne, nauka pisania.
 • poprawa cierpliwości i koncentracji.

Terapia ręki to:

 • ćwiczenia dostosowane do wieku, zainteresowań, sprawności oraz indywidualnych potrzeb pacjenta, przebiegające w wesołej i spokojnej atmosferze.

Terapia obejmuje:

 • masaż ręki, dłoni i palców,
 • ćwiczenia manualne i manipulacyjne często połączone z ćwiczeniami oddechowymi, emisyjnymi i artykulacyjnym w zależności od potrzeb.
facebook