• Rejestracja: +48 692 436 583

Rodzicu! Jeśli chcesz sprawdzić, czy mowa i rozwój najważniejszych sfer poznawczych Twojego dziecka przebiega w sposób prawidłowy zamów Diagnozę KOLD do domu, lub umów się na wizytę w Gabinecie Logopedycznym Tomasz Bobrowski.

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka są testem, służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka od ukończenia 1 miesiąca życia, aż do końca 9 roku życia. Badanie KOLD - wystandaryzowanym narzędziem stworzonym przez dr Joannę Grubę, jest bardzo szczegółowym badaniem, obejmującym 12 grup wiekowych w następujących obszarach:

  • rozumienie mowy
  • nadawanie mowy
  • reakcje słuchowe
  • narządy mowy
  • artykulacja
  • sprawność artykulatorów (badana od 2 roku życia)
  • umiejętności pragmatyczno – społeczne ( badane od 3 roku życia)

Konstrukcja testu KOLD czyni, że możemy sprawdzić, czy dziecko rozwija się prawidłowo, adekwatnie do swojego przedziału wiekowego. Badanie uzupełniające obejmuje ocenę:

  • motoryki dużej
  • sprawności grafomotorycznej ( chwytu, tempa pisania, nacisku narzędzia pisarskiego, percepcji wrzokowej, pamięci wzrokowo – ruchowej).
facebook